Menu

Onderwerp:  UITSTEL Reünie Norbertuscollege 100 jaar 23 april 2022

 

Beste Reünist,

Helaas hebben we moeten besluiten om de reünie van het Norbertuscollege op zaterdag 23 april 2022 wederom   uit te stellen.

 

Waarom?

Vanaf 25 februari zijn de coronamaatregelen versoepeld. Alleen voor grote binnen evenementen met meer dan 500 bezoekers(hier valt de reünie dus onder met een kleine 3000 inschrijvingen) gelden er nog wel maatregelen, namelijk een vaste zitplaats tijdens het evenement en/of testen voor toegang. Wanneer deze maatregelen vervallen is heel onduidelijk. Vaste zitplaatsen lijkt ons als commissie echt niet wenselijk voor een reünie.

 

Wij als commissie kunnen ons voorstellen dat jij je  afvraagt  waarom nu al het besluit is genomen om de reünie uit te stellen.

** De reünisten komen uit alle uithoeken van de wereld. Deze reünisten moeten tijdig kunnen plannen in verband met boekingen voor het vliegtuig enzovoort.

** Reünie in 2023 is  geen optie, of we zouden voor een andere locatie moeten kiezen, maar dat is niet wenselijk.

** In juni/juli van dit jaar 2022 wordt het schoolgebouw aan de Lyceumlaan langzamerhand leeg gehaald voor de tijdelijke verhuizing naar Bovendonk (het oude Gertrudis)

** In augustus/september wordt er een begin gemaakt met de sloop van een groot deel  van ons huidige mooie  Norbertus. Hierna kan de (ver-)nieuwbouw beginnen en uiteindelijk  krijgen we een schitterend nieuw gebouw. Klik op onderstaande link om alvast een impressie te krijgen van het nieuwe gebouw.

Gelukkig blijft de mooie voorgevel bestaan .

** Volgens planning moet deze (ver) nieuwbouw uiterlijk  in het voorjaar van 2024 klaar zijn.

** In plaats van reünie Norbertus 100 jaar maken we er dus van “REUNIE NORBERTUS (VER)NIEUWBOUW”.

 

De nieuwe datum is gepland in het voorjaar van 2024! Zodra de nieuwe datum is vastgesteld brengen we je hiervan op de hoogte.

Wij kunnen ons natuurlijk voorstellen dat jij, hoewel je je had ingeschreven voor 23 april 2022, er nog niet zeker van bent dat je in het voorjaar van 2024 kan komen. Logisch!

Een vriendelijk verzoek is echter om je nog niet uit te schrijven. Dit kan namelijk gewoon tot een week voor de reünie in voorjaar 2024. Nu uitschrijven en dan weer inschrijven scheelt een heleboel administratieve rompslomp .

 

Als je toch nu al wilt uitschrijven, hoe gaat het dan verder? Je krijgt natuurlijk je inschrijfgeld terug. Om organisatorische redenen  vragen we je toch om de volgende regels in acht te nemen als je je afmeldt.

Stuur een mail naar: reunie@norbertuscollege.nl

Vermeld hier duidelijk: Inschrijfnummer en voor- en achternaam

o.v.v. : afmelding  reünie Norbertuscollege

 

 

Groet en hopelijk natuurlijk tot voorjaar 2024

 

De reüniecommissie

Vanaf nu kunnen de reunisten die uit het buitenland komen ook betalen.

NL72 RABO 0332687031   t.n.v. Ons Middelbaar Onderwijs

BIC: RABO NL2U

Graag duidelijk vermelden:  Uw naam en inschrijvingsnummer